کلیه دانشجویان رشته های علوم تربیتی ومشاوره که با دکتر نجفی هزار جریبی کلاس دارند جهت ارائه کارهای عملی بسمه تعالی به اطلاع کلیه دانشجویان رشته های علوم تربیتی ومشاوره میرساند که جهت ارائه کارهای عملی خود ازجمله کارورزی 1و2- کارعملی 1و2- روش تحقیق- مقدمات برنامه ریزی آموزشی- مشاوره خانواده و پروژه تحقیقاتی شخصابادر دست داشتن گزارش نهایی تحقیق در روز یکشنبه مورخه 6/4/95 به دانشگاه مراجعه نمایند.

بسمه تعالی
به اطلاع کلیه دانشجویان رشته های علوم تربیتی ومشاوره
 
میرساند که جهت ارائه کارهای عملی خود ازجمله
 
کارورزی 1و2- کارعملی 1و2- روش تحقیق- مقدمات
 
برنامه ریزی آموزشی- مشاوره خانواده و پروژه تحقیقاتی
 
شخصا"بادر دست داشتن گزارش نهایی تحقیق در روز
یکشنبه مورخه 6/4/95 به دانشگاه مراجعه نمایند.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما